info Mechteld

Mechteld was een weduwe die rond 1600 een proces over zichzelf  afdwong. Ze kon het kwaadspreken over haar en de heftige beschuldigingen niet langer verdragen. Na een ‘proces’ waarbij getuigen haar beschuldigden werd Mechteld op een boerenkar gezet en in optocht van ’s-Heerenberg naar Azewijn gereden alwaar zij in de Laak werd geworpen. Ze bleef drijven, hetgeen bewees dat men hier met een heks te doen had en werd tot de brandstapel veroordeeld

Meer over de geschiedenis van Mechteld en de tijd waarin ze leefde is terug te vinden in het Stadmuseum Bergh..